Monthly Archives: Tháng Mười Hai 2009

ĐI TÌM MỘT CÁCH TIẾP NHẬN ẢNH HƯỞNG NƯỚC NGOÀI ĐẶC TRƯNG CHO VĂN HỌC VIỆT NAM

I

Một hướng nghiên cứu gần đây  bị coi nhẹ Mấy câu chuyện cụ thể từ thực tế sáng tác . Thử bàn lại về cách sử dụng các thuật ngữ , đúng hơn là bàn về một  nội dung cấp thiết cần nghiên cứu

Mối quan hệ giữa  văn học Việt Nam với các nền văn học khác  từng  được chú ý khảo sát trong nhiều công trình nghiên cứu . Sau đây là một vài ví dụ : Tiếp tục đọc

Tìm hiểu thực trạng nghiên cứu văn hóa VIỆT NAM hiện thời và một đề xuất cụ thể

Xã hội Việt Nam đang trong một quá trình phát triển tự phát mà thiếu vai trò hướng dẫn của trí tuệ, của nghiên cứu khoa học.
Quá trình hiện đại hóa đã được khởi động từ đầu thế kỷ XX, nhưng lúc đó đất nước đang còn là một xứ thuộc địa, cộng đồng chưa trải qua một cuộc tự nhận thức thực sự mà mọi dân tộc bước vào thời hiện đại phải trải qua ( so với Trung quốc, chúng ta chưa có một phong trào có tính chất bước ngoặt như cỡ Ngũ tứ vận động 1919). Tiếp sau giai đoạn chiến tranh nặng nề, đến giai đoạn hiện nay,  chúng ta chỉ lo đuổi kịp thế giới bằng mọi giá, nhiều vấn đề chiến lược không được đặt ra, đúng hơn chỉ đặt ra chiếu lệ.   Tiếp tục đọc

TÔ HOÀI -nhìn từ một khoảng cách gần

*Những suy nghĩ về tác giả và tác phẩm

*Những cuộc trò chuyện với nhà văn

*Tô Hoài nói về nghề và nói về người khác

*Người khác nói về Tô Hoài

Đọc tiếp

Đọc thêm: Tô Hoài và Hà nội  –   Tô Hoài trong CB và ĐHD -Tô Hoài và những nghiêm chỉnh của kiếp phù du -Tô Hoài và thể hồi ký– MỘT THỂ VĂN TẬP CHO NGƯỜI VIẾT NHIỀU NÉT QUÝ -MỘT CHẶNG ĐƯỜNG LỊCH SỬ -VẪN ÔNG DẾ MÈN ẤY -MỘT CÁCH SỐNG TRONG TUỔI GIÀ -MUÔN MẶT NGHỀ VĂNCUỘC PHIÊU LƯU GIỮA TRẦN AI CÁT BỤI–Những chuyện lỗi hẹn